360 view

ממבראנה– הצללה צורנית לפי מידה

דיוק מוקפד מבית היוצר של COVERIT
שיטת הצללה המשלבת את המבנה הצורני של מפרשי COVERIT , אך בעלת כיסוי שטח גדול יותר וללא פתחים בין המפרשים. שיטת הצללה מדוייקת, המותאמת לתנאי השטח, לאילוצים של גובה, כיווני שמש וגודל משתנה. אריג איכותי במיוחד. הממברנה נהנית מאריג מדגם COVERIT משופר המספק איכויות הגנה, הצללה ועמידות לאש ומאפשר מתיחה והתארכות מבוקרות.
בעזרת הממבראנה אנו יכולים לתפור את האריג בהתאם למידות השטח המשתנות ואתם מצידכם נהנים מ-‘חייט אישי’ בפרויקט.
שימושים אידאליים : מגרשי משחקים ציבוריים, בתי ספר , גני ילדים, בתי מלון או כל שטח החשוף לקרני השמש . לפי תכנון COVERIT אין צורך בפירוק בעונת החורף, אך באזורים עם סבירות לשלג יש לפרק במקרה של צפי לשלג.